• " ان ال پی " علم و هنر رسیدن به کمال و موفقیت است و از مطالعه اشخاصی که در زمینه های مختلف به نتایج چشمگیر رسیده اند حاصل شده است.
    ان ال پی کاربردی است . مجموعه ای از الگوها ، مهارتها و شیوه هایی است برای درست اندیشیدن و درست رفتار کردن.
    هدف ان ال پی مفید و موثر واقع شدن است.
    هدف آن وسیع کردن دامنه انتخاب و بهبود کیفیت زندگی است.
    ان ال پی به شما نشان می دهد که چگونه موفقیتهای خود را درک کنید و از آن الگو بسازید

  • شاید بارها عباراتی از این قبیل را شنیده باشید که "فلانی آینده روشنی دارد " یا " گذشته اش درخشان است" چنین اظهاراتی تنها یک تشبیه ساده نیست بلکه بیانگر طرز فکر و احساس عمیق گوینده است از این تشبیهات می توانید به منزل کلیدی استفاده کنید و یاد بگیرید که به کمک آنها نحوه ادراک و احساس خود را عوض کنید