فهرست ویدئو و کلیپ ها

ان ال پی NLP ( 1 ویدئو )
سعید وفائی ( 1 ویدئو )

آخرین ویدئو و کلیپ ها

تقسیم بازار-بخش بندی بازار سمینار برند سازی و خوشنامی سعید وفائی به اتفاق دکتر احمد روستا پدر بازاریابی ایران و محمد هلاکوئی سال 1390
خیلی ها بازاریابی را فرایندی بعد از تولید و به منظور جلب نظر مشتری می دانند در حالیکه بازاریابی قبل از تولید و با شناسایی نیازها و خواسته های مشتری آغاز می شود
ریچارد بندلر یکی از بنیانگذاران برنامه ریزی عصبی - کلامی یا همان ان ال پی(NLP) می باشد